Stowarzyszenie Akademickie „ONE WAY” jest ogólnopolską organizacją pozarządową, zrzeszającą studentów i młodych absolwentów wyższych uczelni, którzy utożsamiają się z wartościami chrześcijańskimi.

Jesteśmy organizacją ponadwyznaniową, otwartą na ludzi różnych wyznań, kościołów i środowisk chrześcijańskich. Działamy obecnie w trzech ośrodkach akademickich: Wrocławiu, Opolu i Gliwicach. Podstawą naszej działalności studenckiej jest wolontariat, który odgrywa kluczową rolę w realizacji celów i misji stowarzyszenia.

Celem stowarzyszenia jest m.in. propagowanie zdrowego stylu życia, bez narkotyków i alkoholu po przez pomaganie innym ludziom w rozwoju osobistym, zwłaszcza w przybliżaniu się do Boga.

Organizujemy spotkania z ciekawymi gośćmi, dyskusje, warsztaty, koncerty, imprezy, wyjazdy i obozy. Na cotygodniowych spotkaniach wspólnie studiujemy Biblię, modlimy się i dyskutujemy próbując znaleźć odpowiedź na pytania nurtujące współczesnego człowieka. Bóg nie jest dla nas tematem tabu, z czego jesteśmy dumni.

Okres studiów to przełomowy czas, podczas którego kształtujemy własny system wartości, podejmujemy życiowe decyzje dotyczące kariery zawodowej, przekonań politycznych, małżeństwa czy wiary.

Wyższa uczelnia to nie tylko miejsce zdobywania wykształcenia, ale również miejsce intensywnego poszukiwania prawdy i zadawania sobie pytań, na które warto szukać odpowiedzi.